O Zakładzie

Zakład Geografii Turystyki działa przy Instytucie Geografii. Nasi pracownicy zajmują się badaniem ruchu tyrstycznego na wszelkich możliwości płaszczyznach - od walorów przyrodniczych po kwestie administracyjne.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Anna Dłużewska, prof. UKW
e-mail: dluzewska.anna@ukw.edu.pl
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (52) 348-78-21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Geografii Turystyki

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50